Verslag Kerstbuffet 13-12-2017

NB15 postwagen
Het buffet is achter de rug. Het verslag van het kerstbuffet van 13-12-2017 in De Postwagen te Tolbert kun je nu lezen?

Klik de foto.


Op naar 2018!

Eind november / begin december 2017 ontvangt u de nieuwsbrief van PA-Noord. Deze nieuwsbrief is voor het grootste gedeelte verwerkt in deze website. Leest u daarom ook eens de berichten van het bestuur. Daarin wordt ondermeer aangegeven dat er mogelijk knelpunten zijn over het toekennen van subsidie over 2018.

Ondanks dat heeft het bestuur besloten de leden, net als in voorgaande jaren, een volledig programma aan te bieden. Ook de eigen bijdragen zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Een (zak)agenda wordt echter dit jaar niet verstrekt. 

Maar gelukkig heeft u deze website nog. Zodra u de website opent ziet u de agenda immers al staan.

 

Nieuwe menukeuze: Joops blog

Ons lid Joop Kuipers is vaardig met de pen. Hij schrijft over wetenswaardigheden, historie, grappige zaken of zaken voor op "bozzem". Bekijk hetgeen op onze website is geplaatst.

Trouwens u kunt reageren op al zijn schrijfsels. Zijn emailadres is

 

Beperken papierberg

emailHet overgrote deel van onze leden heeft een e-mailadres. Ook wil onze vereniging vanzelfsprekend een bijdrage leveren aan het beperken van kosten en van de papierberg.

Daarom heeft het bestuur  besloten de correspondentie aan onze leden voortaan via het bij ons bekende e-mailadres te verzenden.

Hebben wij uw e-mailadres niet, dan verandert er voor u dus ook niets. De brieven ontvangt u dan gewoon via de post.

Is uw e-mailadres gewijzigd? Geeft het dan door!

Voor vragen  en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via of telefoonnummer 06 46155651.